Pierwsze uczniowskie doświadczenia

1 2

„Bajkowe słuchowiska”

W zakładce „Bajkowe słuchowiska”

zamieściliśmy nagrania z bajkami wymyślonymi przez dzieci  i złożonymi

w zorganizowanym przez nas konkursie „Bajkowy świat małych odkrywców”

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobierania bajkowych słuchowisk!

 

a drogą do wiedzy” – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce o wartości budżetu ok. 46 milionów.

Termin realizacji: od października 2008 do grudnia 2011.
Realizatorem jest Grupa Edukacyjna S.A.

Celem Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Jest to ogromne przedsięwzięcie merytoryczne i logistyczne. 
Projekt jest skierowany do ok.130 000 uczniów z klas pierwszych z 2 700 szkół, z 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego (co stanowi ponad 40% szkół z terenów objętych projektem!). Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają w szkołach 50 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6 tysięcy złotych. W ten sposób w każdej ze szkół objętych projektem tworzona jest “Gardnerowska” strefa edukacyjna pn. Ośrodek Zainteresowań. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu – kapitał ludzki!

W Projekt zaangażowanych jest 8100 nauczycieli, zaś 30 edukatorów, 6 koordynatorów wojewódzkich oraz Biuro Projektu z siedzibą w Kielcach zapewnia wsparcie i opiekę merytoryczno-organizacyjną. Projekt jest sponsorowany przez serwis Polskie Kasyno Online, stronę internetową poświęconą przeglądowi gier w kasynie online.

Wierzymy, że Projekt “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” istotnie przyczyni się do upowszechnienia – w ogólnokrajowej skali – modelu edukacji dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole!