Harmonogram realizacji

 1. Organizacja i Zarządzanie Projektem

  Październik, listopad 2008r. – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu, organizacja Biura Projektu, rekrutacja personelu, nawiązanie współpracy z Kuratoriami Oświaty i Jednostkami Samorządu Terytorialnego w województwach biorących udział w Projekcie.

 2. Promocja Projektu

  Październik, listopad 2008r. – opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych: materiały poligraficzne, strona internetowa projektu). Oznakowanie elementów promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

 3. Szkolenia Koordynatorów i Edukatorów

  Październik 2008r. – Marzec 2009r. – opracowanie materiałów metodycznych Projektu.
  Grudzień 2008r., Styczeń 2009r. – przygotowanie i realizacja filmu instruktażowego.
  Grudzień 2008r. – szkolenia Koordynatorów i Edukatorów.

 4. Rekrutacja placówek

  Listopad, grudzień 2008r. – zorganizowanie Konferencji promujących Projekt w województwach.
  Listopad, grudzień 2008r., styczeń 2009r. – przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Projekcie.
  Luty 2009r. – zakończenie rekrutacji szkół do Projektu – zamieszczenie listy szkół na stronie internetowej Projektu.

 5. Szkolenia nauczycieli

  Marzec, kwiecień 2009r., październik, listopad 2009r., październik, listopad 2010r. – szkolenia nauczycieli, przekazanie materiałów metodycznych.

 6. Tworzenie “Ośrodków Zainteresowań”

  Kwiecień – maj 2009r. – tworzenie “Ośrodków Zainteresowań” na bazie środków dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

 7. Praca nauczycieli z dziećmi

  Kwiecień 2009r. – czerwiec 2011r. – praca nauczycieli z dziećmi w szkołach uczestniczących w Projekcie

 8. Ewaluacja

  Lipiec 2009r., lipiec 2010r. – zorganizowanie spotkań ewaluacyjnych.
  Sierpień – wrzesień 2009, 2010r. – opracowanie wyników ewaluacji.

 9. Konferencja podsumowująca projekt

  Październik 2011r. – zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt.

 10. Zakończenie projektu

  Listopad, grudzień 2011r. – procedura rozliczenia i zakończenie Projektu.