Opis projektu

project
  •          Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły!
  •          Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się – swoją bogatą historią życia.
  •          W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie.
  •          Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka! 
Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.
Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca 20.wieku! Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów – edukacja na miarę XXI wieku. (więcej: Biblioteka Projektu)
Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może wręcz zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!
Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:
1.   Językowo-lingwistycznej
2.   matematyczno – logicznej
3.   wizualno-przestrzennej
4.   przyrodniczej
5.   muzycznej
6.   kinestetycznej (ruchowej)
7.   interpersonalnej (społecznej)
8.   intrapersonalnej (refleksyjnej)
Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Nauczyciele – mogą realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną. 
Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.
 
Projekt obejmuje 2 700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw:
1.   lubelskiego,
2.   łódzkiego,
3.   małopolskiego,
4.   podkarpackiego,
5.   śląskiego,
6.   świętokrzyskiego.
W Projekcie – łącznie w trzech etapach, bierze udział: 
– 130 000 uczniów klas pierwszych
– 8 100 nauczycieli
A nad sprawnym przebiegiem realizacji czuwa:
– 30 edukatorów
– 6 koordynatorów wojewódzkich
Wierzymy, że Projekt ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” istotnie przyczyni się do upowszechnienia – w ogólnokrajowej skali  modelu edukacji dostosowanej do potrzeb
i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole!